Jelenlegi hely

Terápia állatokkal

Az állatasszisztált terápia története

Mint ahogy sok más hasznos felfedezést, ezt is a véletlennek köszönhetjük. Az 1960-as években Boris M. Levinson gyermek-pszichoterapeuta egy magatartászavaros gyermeket kezelt, akit nem tudott szóra bírni. Egy alkalommal bevitte kutyáját a foglalkozásra. A kutya ugyan a foglalkozáson nem csinált semmit, de az állat puszta jelenléte szóra bírta a gyermeket. Ezt követőn konkrét kísérletek és tanulmányok történtek az állat jelenlétével összefüggésbe hozható emberi reakciókra. Az összefüggések láttán már szervezetten is gyógyítottak állatokkal. Elsősorban gyászreakcióban pl.: Délszláv háború alatt pszichológusok kutyákkal együtt segítettek a pácienseknek.

A mozgalom egyre elterjedtebbé vált, elsősorban az USA-ban. Jellemzően önkéntesek, sem a kutya, sem a gazda nem volt kiképezve.

Magyarországon 2002 óta alkalmazták alapítványok az állatterápiás módszert. Jellemzője: képzett kutya, képzett kutyavezető dolgozik együtt.

Az állatasszisztált terápia

Alapvetően két fajtáját különböztetjük meg az állatokkal végzett terápiás jellegű foglalkozásoknak.

Az állatasszisztált aktivitást és a nálunk is alkalmazott állatasszisztált terápiát.

Állatasszisztált terápia (AAT): Olyan célorientált beavatkozás , melynek folyamán egy erre a célra képzett állat bevonásával érik el a kitűzött terápiás célt(Magyarország)

Állatasszisztált aktivítás (AAA): Az állat puszta jelenléte által az emberre kiváltott pozitív fiziológiai hatásokat használja fel.(USA)

Alapítványunk kutyák és lovak bevonásával végzett terápiát alkalmaz.

A LOVAS TERÁPIA:

A gyógylovaglás egy gyakorlati eredményekkel alátámasztott, gyógyító, fejlesztő, nevelő hatásaiban elismert eljárás, mely különböző sérüléseknél és /vagy fogyatékosságoknál , azok következményeinek vagy maguknak az állapotoknak habilitációját és rehabilitációját hivatott ellátni.

A lovas terápia ágai:

1. A hippoterápia orvos által indikált neurofiziológiai alapokon nyugvó fizioterápiás kezelési mód. Ezt a kiegészítő módszert gyógytornász és szomatopedagógus végezheti, képzett terápiás ló segítségével. Elsősorban neurológiai károsodások kezelésében alkalmazott eljárás során a ló lépés jármódban halad. A ló mint terápiás médium közreműködésével percenként 100-120 terápiás értékű háromdimenziós mozgásimpulzus tevődik át a lovas medencéjén keresz- tül az egész testre. Az eredmény pedig egy terápiás szempontból hasznosítható mozgásdialógus a ló és páciens között. A hippoterápia neuro-, szenzo-, pszicho-, szociomotoros területen fejti ki hatását. A ló hátán való ülés a patológiás mintától távoli (reflexgátló) testhelyzet felvételére alkalmas, ezáltal a kóros testtartási funkciók kialakulására irányuló mechanizmusok megtörnek, tónusreguláció lép fel. Ugyanakkor a megfelelő tónus megfelelő tartási reakciókat tesz lehetővé, melynek talaján a normál min- tához hasonló működés, mozgáskép alakul ki. A ló háta felől érkező folyamatos, ritmikusan ismétlődő inger stimulálja a törzsizmok mőködését, mely a felegyenesedés, az egyensúlyi reakciók, koordináció, szimmetria fejlődésére hatnak és egy járáshoz hasonló törzstréninget képez. A fent említett paramétereket didaktikailag a neuromotoros hatás összetevőiként tartjuk számon sok egyéb más tényező mellett. A hippoterápia szenzomotoros hatásának össze- tevői közé például a testérzékelés, térbeli érzékelés, mélyérzékelés fejlődése tartozik. A pszichomotoros hatás eredményeképpen személyiségfejlődés önér- tékelés, önbizalom, kommunikációs készség javulása mutatkozhat. Szocio- motoros hatás eredményeképpen felelősségérzet, alkalmazkodási képesség kialakulása, kontaktuskészség fejlődése szerepelhet.

2. Gyógypedagógiai lovaglás, lovastorna és speciális fogathajtás

A gyógypedagógiai lovaglás és voltizsálás célja a tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott, autista, autisztikus, részképesség problémákkal küzdő, látás-, és hallássérült, (esetenként mozgássérült), magatartászavaros, hiperaktív, valamint beszéd problémákkal küzdő, esetleg inadaptált gyerekek és fiatalok fogyatékosság specifikus fejlesztése egyénileg, vagy csoportosan a ló, a lovaglás, a lovardai tevékenységek és környezet által. A fejlesztő tevékenységet gyógypedagógus lovasterapeuta végezheti. Agyógypedagógiai lovaglás és lovastorna számos olyan elemet tartalmaz, mely lehetővé teszi a sérült lovasok komplex fejlesztését egy olyan területen, ahol a ló nem eszköz, hanem egy aktív cselekvő társ. Célja a fogyatékosságból eredő hátrányok kompenzációja, az életminőség javítása.

Feltételek, melyek során a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna valóban terápia lesz:

A lovas károsodásának, fogyatékosságának pontos ismerete. A lovas egészségi állapotának felmérése és a terápia meghatározása. A ló ismerete. A lovaglás tanításának elméleti és gyakorlati ismeretei. Speciális módszertan.

A gyógypedagógiai lovaglás és voltizsálás fejlesztő hatását a következő területeken fejti ki:

kognitív funkciók: érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, gondolko- dás és beszéd fejlesztése, motoros és orientációs képességek fejlesztése, érzelmi állapot, akarati cselekvések befolyásolása, szocializálódás elősegítése

3. Pszichoterápia lóval

A ló asszisztált pszichoterápia alkalmas a legtöbb pszichiátriai betegség keze- lésére, így affektív, depresszív kórképek, szorongásos zavarok, személyiség- és viselkedészavarok, szenvedélybetegek terápiájában is eredményesen használ- ható. Skizofrének kezelésében is sikeresen alkalmazott kiegészítő terápiás forma, az akut pszichotikus fázisokat kivéve. Gyermek pszichopatológia területén a lovas pszichoterápia nagyon jól használható depressziós és szorongásos zavarok, magatartászavarok, autisták, hiperaktív és figyelemzavarral küzdő, valamint kötődési zavaros gyerekek terápiájában.

4. Parasport

A ló és a lovas együttes felkészülésén alapuló, kondíció növelő sportszerű te- vékenységek összessége. Területei: rekreáció, szabadidős tevékenység, versenysport, élsport.

(forrás:http://www.prae.hu/prae/gyosze.php?menu_id=83&jid=3&jaid=7)

A lovas terápia célja:

Általános fejlesztés és nevelés, önbizalom erősítése, félelem leküzdése, koncentrálóképesség és az együttműködési készség fejlesztése,érzékszervek fejlesztése,a kontraktúrák, a görcsös izomzat, a szorongás oldása, testtartás javítása, kapcsolatépítés a környezettel,mozgások kontrolláltabbá válása.

Gyógypedagógiai lovaglás javallatai:

-pszichés betegségek, az emocionális fejlődés zavarai

-kommunkiációs , viselkedési és tanulási problémák

-pszichomotorikus nezézségek

-beszédfejlődés zavarai

-értelmi fogyatékosság

-autizmus

-terápiás fáradtság

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer